Θεραπείες Νευροτροποποίησης

Η Νευροτροποποίηση (Neuromodulation) βασίζεται στην επίδραση με ηλεκτρική διέγερση των ιερών νεύρων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για:

  • ακράτεια ούρων,
  • επίσχεση ούρων,
  • ακράτεια κοπράνων,
  • σοβαρή νευρογενή δυσκοιλιότητα.

Η Νευροτροποποίηση είναι σχετικά πρόσφατη θεραπεία αλλά υπάρχουν ήδη πολλές ενδείξεις ότι έχει καλά αποτελέσματα με σχετικά μη επεμβατικό τρόπο. Υπάρχουν 2 μορφές