Θεραπεία των χόνδρινων βλαβών με τη χρήση αρχέγονων κυττάρων (βλαστοκυττάρων)

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη θεραπεία των βλαβών του αρθρικού χόνδρου προστέθηκε μία νέα τεχνική, η χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς.

Η χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς εφαρμόζεται σε αρκετά κέντρα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί δείχνουν μία αύξηση του πάχους του χόνδρου στην άρθρωση μετά την τοποθέτηση βλαστοκυττάρων.

Αυτή η βελτίωση του χόνδρου οδηγεί συνήθως σε μία σημαντική μείωση του πόνου και βελτιώνει την κίνηση της άρθρωσης.

Έτσι, έχουμε μία βελτίωση της ποιότητας ζωής και μία σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.

Η θεραπεία με χορήγηση αρχέγονων κυττάρων μυελού του οστού του ίδιου του ασθενούς γίνεται σε τρία στάδια:

1o στάδιο: Λήψη οστικού μυελού. Με μία σύριγγα αναρροφούμε μία ποσότητα (περίπου 60 ml) μυελού από τη λεκάνη του ασθενούς. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει υπό άσηπτες συνθήκες (συνθήκες χειρουργείου). Συγχρόνως, λαμβάνεται και μικρή ποσότητα αίματος. Ο ασθενής παραμένει στο χειρουργείο μόλις μισή ώρα!

2ο στάδιο: Παρασκευή του κυτταρικού προϊόντος. Από το μυελό απομονώνονται τα αρχέγονα κύτταρα στο ειδικευμένο εργαστήριο βιοτεχνολογίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, απομονώνονται από το αίμα στοιχεία που επιταχύνουν την επούλωση και αναμιγνύονται με τα αρχέγονα κύτταρα.

Παράλληλα, διενεργούνται και όλοι οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι για να αποτραπεί η οποιαδήποτε επιμόλυνση σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Έτσι, έχουμε ένα μίγμα βλαστοκυττάρων με μεγάλη ικανότητα επούλωσης.

3ο στάδιο: Χορήγηση του κυτταρικού προϊόντος στην άρθρωση. Με μία έγχυση του προϊόντος στην άρθρωση μεταφέρονται πολλά ενεργά βλαστοκύτταρα στο σημείο που χρειάζονται. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε ιατρείο.

Ο ασθενής ξεκουράζεται για 24 ώρες για να δώσει στα αρχέγονα κύτταρα τη δυνατότητα να προσκολληθούν στα κατεστραμμένα μέρη της άρθρωσης.

Καλό είναι να γίνει προσπάθεια προστασίας της άρθρωσης (π.χ. με πατερίτσα ή μπαστούνι) για δυο εβδομάδες, αν και δεν είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να βελτιωθεί σημαντικά το αποτέλεσμα.