Θεοδόσιος Μπίσδας – Συνέδριο 5-7/12 - «Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική»