Φυσίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τερζής Νικόλαος
Φυσίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test