Φυσίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τερζής Νικόλαος
Φυσίατρος
Covid-19 testing
Προπληρωμή