Βιοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΛΙΑΝΑ
Βιοπαθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test