Τεχνολογία Αιχµής

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, κατέστησε τον εαυτό του «καταλύτη» των εξελίξεων στο χώρο της Υγείας.

Εισήγαγε στη χώρα μας για πρώτη φορά καινοτόμο εξοπλισμό και έδωσε τη δυνατότητα στο άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό του δυναμικό να προσφέρει στους ασθενείς υπηρεσίες που μόνο στο εξωτερικό μπορούσαν να βρουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σήμερα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σταθερά και δυναμικά σε ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες.

Τα υπερσύγχρονα αυτά μηχανήματα, επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό του Ομίλου να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς, όπως η ρομποτική χειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η επεμβατική καρδιολογία, η ογκολογία, η νευροχειρουργική, η επεμβατική νευροακτινολογία, η γενική χειρουργική, η γυναικολογία, η ορθοπαιδική, η μικροχειρουργική, η πλαστική χειρουργική και η τεχνητή γονιμοποίηση.

Παράλληλα, τα Ογκολογικά Κέντρα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι ηγέτες στους τομείς της ιατρικής ογκολογίας, της ογκολογίας του αίματος, της ακτινοθεραπείας, της ακτινοδιαγνωστικής, της επεμβατικής ραδιολογίας, της πυρηνικής ιατρικής και της παθολογίας.

Οι νοσοκομειακές μονάδες του Ομίλου διαθέτουν υπερσύγχρονη, τελευταίας γενιάς ιατρική τεχνολογία, ενδεικτικά: 4 ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, μεταξύ αυτών και Da Vinci® Xi HD (vs 2019), τομογράφους PET/CT, γραμμικό επιταχυντή Halcyon, της Varian, γραμμικούς επιταχυντές της Siemens και της Elekta, (3D RT Conformal, IMRT, VMAT, IGRT), σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Focal One® HIFU (Υψηλής Έντασης Εστιασμένος Υπέρηχος), Υβριδικό Χειρουργείο, Discovery IGS 740, GE, Signa® Architect 3.0T MRI, GE, ROSA® Knee System, ZIMMER BIOMET, Τομογράφος PET/CT (Siemens), Elekta 3D συστήματα βραχυθεραπείας, μαγνητικούς τομογράφους 3 Τesla, πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους 128 τομών, αγγειογράφους στεφανιογράφους, γ-cameras, υπερηχοτομογράφους νέας γενιάς, ψηφιακούς μαστογράφους, ψηφιακό αστογράφο με επιλογή στερεοτακτικής βιοψίας SELENIA DIMENSIONS 3D της HOLOGIC, 3D ηχοκαρδιογράφους, 4D συστήματα υπερήχων εγκυμοσύνης, ψηφιακά καρδιοαγγειογραφικά συγκροτήματα, ακτινολογικά συστήματα υπερήχων, ουρολογικούς, λαπαροσκοπικούς, ενδοσκοπικούς πύργους και κεφαλές, υπερηχητικούς επεξεργαστές, απεικονιστικά συστήματα, εξοπλισμό βιτρεκτομής, σύστημα laser λιθοτριψίας, ηλεκτροεγγεφαλογράφο, νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, εξοπλισμό συστήματος αξονικού τομογράφου, εξοπλισμό ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, σύστημα τρισδιάστατης βιοψίας προστάτη με σύντηξη (Fusion) εικόνων για μαγνητικό τομογράφο και υπερηχοτομογράφο, οφθαλμολογικό εξοπλισμό, κ.ά.