Τεχνολογία Αιχµής

Τεχνολογία Αιχµής

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, αποτέλεσε τον «καταλύτη» των εξελίξεων στο χώρο της Υγείας.

Εισήγαγε στη χώρα μας για πρώτη φορά καινοτόμο εξοπλισμό και έδωσε τη δυνατότητα στο άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό του δυναμικό να προσφέρει στους ασθενείς υπηρεσίες που μόνο στο εξωτερικό μπορούσαν να βρουν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Σήμερα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σταθερά και δυναμικά σε ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες.

Τα υπερσύγχρονα αυτά μηχανήματα, επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό του Ομίλου να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς, όπως η ρομποτική χειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η επεμβατική καρδιολογία, η ογκολογία, η νευροχειρουργική, η επεμβατική νευροακτινολογία, η γενική χειρουργική, η γυναικολογία, η ορθοπαιδική, η μικροχειρουργική, η πλαστική χειρουργική και η τεχνητή γονιμοποίηση.

Παράλληλα, τα Ογκολογικά Κέντρα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αποτελούν σημεία αναφοράς στους τομείς της ιατρικής ογκολογίας, της ογκολογίας του αίματος, της ακτινοθεραπείας, της ακτινοδιαγνωστικής, της επεμβατικής ραδιολογίας, της πυρηνικής ιατρικής και της παθολογίας.

Οι νοσοκομειακές μονάδες του Ομίλου διαθέτουν υπερσύγχρονη, τελευταίας γενιάς ιατρική τεχνολογία. Ενδεικτικά: Ρομποτικές Υβριδικές χειρουργικές αίθουσες εξοπλισμένες με Ρομποτικούς Αγγειογράφους της General Electric Healthcare, ρομποτικά χειρουργικά συστήματα Da Vinci 4ης γενιας, τομογράφους PET/CT, Γραμμικούς Επιταχυντές της Siemens και της Elekta (3D RT Conformal, IMRT, VMAT, IGRT), Μαγνητικούς Τομογράφους 3 Τesla, Πολυτομικούς Αξονικούς Τομογράφους 128 τομών, Αγγειογράφους-Στεφανιογράφους, γ-cameras, ενδοσκοπικά εργαστήρια τελευταίας γενιάς, Υπερηχοτομογράφους νέας γενιάς, Ψηφιακούς Μαστογράφους,  3D Ηχοκαρδιογράφους, 4D συστήματα Υπερήχων Εγκυμοσύνης, κ.ά.