Τεχνητός σφιγκτήρας FENIX

Διάφοροι τεχνητοί σφιγκτήρες έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία 30 χρόνια με περιορισμένη επιτυχία, κυρίως λόγω επιπλοκών και απορρίψεων. Δεν έχουν μέχρι τώρα αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Εξαίρεση όμως αποτελεί ένας νέος μαγνητικός σφιγκτήρας ο οποίος τοποθετείται με μία απλή επέμβαση ημέρας γύρω από τους σφιγκτήρες και έχει καλά αποτελέσματα χωρίς σημαντικές επιπλοκές.