Τεχνικές αποσυμπίεσης νωτιαίου μυελού και σπονδυλοδεσίας

Στο Νευροχειρουργικό τμήμα εφαρμόζονται χειρουργικές τεχνικές για την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και σπονδυλοδεσία για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, όπως:

 • Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή (αφαίρεση του δίσκου) και σπονδυλοδεσία.
 • Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του προσβεβλημένου σπονδυλικού σώματος των δίσκων σε κάθε άκρο του) και σπονδυλοδεσία.
 • Αυχενική πεταλεκτομή (αφαίρεση του οπίσθιου τόξου του σπονδύλου)
 • Αυχενική πεταλεκτομή πολλαπλών επιπέδων.
 • Αυχενική πεταλοπλαστική.
 • Αυχενική πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία.
 • Διαστοματική αποσυμπίεση της κρανιοσπονδυλικής συμβολής με τη χρήση μικροσκοπίου.
 • Ενδοσκοπική διαστοματική αποσυμπίεση της κρανιοσπονδυλικής συμβολής.
 • Ενδοσκοπική διαρινική αποσυμπίεση της κρανιοσπονδυλικής συμβολής.
 • Ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία.
 • Αυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία.
 • Ινιοαυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία.