Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τέφας Αλέξε
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test