Νευρολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ταβερναράκης Αντώνης
Νευρολόγος