Γενικός Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τατάρογλου Χαρίκλεια
Γενικός Ιατρός