Γενικός Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τατάρογλου Χαρίκλεια
Γενικός Ιατρός
Covid-19
Προπληρωμή Test