Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Απεικονιστικού Εργαστηρίου Μαστού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ταταρίδας Βασίλης
Ακτινοδιαγνώστης