Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΑΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test