Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τάκος Κωνσταντίνος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test