Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test