Ουρολόγος, Εξωσωματική Λιθοτριψία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test