Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΑΦΡΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣ
Θωρακοχειρουργός