Συριγγοτομή (Fistulectomy – Fistulotomy)

Αυτό είναι δυνατό μόνο σε κάποιες περιπτώσεις γιατί συχνά το συρίγγιο διαπερνά τον έσω ή και τον έξω σφιγκτήρα και η πραγματοποίηση του θα οδηγούσε σε ακράτεια. Δεν υπάρχει νόημα να δημιουργούνται μεγάλα τραύματα για μερική εκτομή συριγγίου, αυτό ήταν παλιά πρακτική που προκαλεί μεγάλη ενόχληση και παραμόρφωση του περινέου από εκτεταμένη ουλή.