Συνεχιζόμενη Ιατρική Επιμόρφωση Ετήσιο Πρόγραμμα 2019-2020 (Φαλήρου)