Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2017 - 2018 (CME)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Δ.Θ. για 4ο χρόνο παρουσιάζει το πρόγραμμα Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME), που έχει στόχο την ενημέρωση των Ιατρών στις τελευταίες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης. Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (CME) είναι θεσμός που ισχύει σε όλα τα προηγμένα κράτη και αποτελεί αναγκαιότητα για την άνοδο του επιστημονικού επιπέδου των Ιατρών.

Ιδιαίτερα για τους νέους Ιατρούς, η συνεχής δια βίου εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για ανανέωση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιστημονικής επάρκειας.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Α. Δρεβελέγκας
Καθηγητής Ακτινολογίας