Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Παχυσαρκίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test