Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού: Στόχος η διάσωση του οργάνου

Γράφει ο Δρ. Χρήστος Κομνηνός, MD, MSc, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
 

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί το 2-3% όλων των καρκίνων και εμφανίζεται συνήθως στην 6η και 7η  δεκαετία της ζωής.

Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του νεφρού είναι η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, ενώ επίσης έχουν ενοχοποιηθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η χρόνια λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων. Επιπλέον, η πιθανότητα εμφάνισης  καρκίνου του νεφρού αυξάνει αν υπάρχει 1ου βαθμού συγγενής με ιστορικό καρκίνου του νεφρού.

Οι περισσότεροι όγκοι του νεφρού παραμένουν ασυμπτωματικοί και ανευρίσκονται τυχαία στα πλαίσια υπερηχογραφημάτων ή αξονικών τομογραφιών που κάνουν οι ασθενείς για άλλη αιτία. Σπάνια μπορεί να υπάρχει οσφυϊκός πόνος, αιματουρία και ακόμα πιο σπάνια κάποια ψηλαφητή μάζα στην περιοχή των νεφρών.

Η αντιμετώπιση των όγκων του νεφρού γίνεται χειρουργικά. Πολύ συχνά στους ασθενείς με μεγάλους όγκους, ή σε όγκους με πλούσια αγγείωση και επαφή με τα μεγάλα αγγεία του νεφρού, ή όγκους που αναπτύσσονται ενδοφυτικά, προς το εσωτερικό δηλαδή του οργάνου, η διενέργεια ριζικής νεφρεκτομής είναι μονόδρομος. Η αφαίρεση όμως μόνο του όγκου και η διάσωση του υπολοίπου υγιούς παρεγχύματος του νεφρού είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον ασθενή και πρέπει να είναι προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής, εφόσον γίνεται με ογκολογική ασφάλεια. Αυτό γιατί φαίνεται ότι μακροπρόθεσμα η νεφρική λειτουργία του ασθενή διατηρείται σημαντικά καλύτερη, μειώνεται ο κίνδυνος σημαντικής νεφρικής ανεπάρκειας που να οδηγήσει σε αιμοκάθαρση στο μέλλον, ενώ επιπλέον οι τοξικές επιδράσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για διάφορες παθήσεις είναι πολύ λιγότερες στη νεφρική λειτουργία ασθενών που διατήρησαν και τους δυο νεφρούς.  Τέλος, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πως το 10-15% των όγκων  του νεφρού είναι καλοήθεις, άρα είναι σημαντικό να έχει διασωθεί ο νεφρός ιδιαίτερα σε αυτές τις καταστάσεις.

Με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας των συστημάτων Da VINCI Xi και X High Definition και όλων των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στα χέρια ενός χειρουργού, μπορούμε στις περισσότερες περιπτώσεις να εξαιρέσουμε ακριβώς τον όγκο διασώζοντας τον υπόλοιπο νεφρό. Με τη χρήση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου του υπερσύγχρονου ρομποτικού υπερηχογραφήματος ΒΚ5000, όπου γίνεται και ταυτόχρονη έγχυση σκιαγραφικού μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς τα όρια του όγκου. Επιπλέον, με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας πυγολαμπίδας (firefly) βλέπουμε την ακριβή αιμάτωση του οργάνου και του όγκου και μας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε υπερεκλεκτική διακοπή μόνο της αρτηρίας που αιματώνει τον όγκο, διατηρώντας ακέραιη την υπόλοιπη αιμάτωση του οργάνου και επηρεάζοντας στο ελάχιστο τη νεφρική λειτουργία. Ο συνδυασμός αυτώ των δυνατοτήτων μας βοηθάει να εξαιρέσουμε ακριβώς τον όγκο διασώζοντας τον υπόλοιπο νεφρό, ενώ παράλληλα επειδή η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από πολύ μικρές οπές υπάρχει σημαντική ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς με χρόνο νοσηλείας συνήθως 48 ωρών.

Ιατρός

Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών