Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σύγχρονες εξελίξεις στον καρκίνο του προστάτη

Γράφει ο Δρ. Αχιλλέας Πλουμίδης, Ουρολόγος, Διευθυντής του Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας-Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

 

Τι είναι Ρομποτική  χειρουργική; Σε ποιες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη ενδείκνυται και ποια  πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα παρουσιάζει, συγκρινόμενη με την  κλασική χειρουργική προσέγγιση;

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στον άνδρα. Τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Αμερικάνικη Ουρολογική εταιρεία έχουν καθιερώσει τον ετήσιο έλεγχο για κάθε άνδρα μετά την ηλικία των 50, με PSA και εξέταση από τον ουρολόγο. Έτσι, κάθε αυξημένη τιμή ή απότομη αύξηση του PSA θα πρέπει να εγείρει την υποψία για καρκίνο στον προστάτη και ακολούθως να διερευνάται από τον ουρολόγο.

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές επαναστάσεις έχουν συμβεί στον τομέα του καρκίνου του προστάτη, τόσο στο κομμάτι της διάγνωσης όσο και της θεραπείας αυτού.

Α) Αρχικά η εμφάνιση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη (mpMRI), σε κέντρα που διαθέτουν εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη. Κάθε απότομη αύξηση
του PSA, διερευνάται πρώτα με μια πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη, δίνοντας τη δυνατότητα εξακρίβωσης πιθανής ύποπτης εστίας στον προστάτη. Άλλωστε οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής εταιρείας (EAU),
προτείνουν να προηγείται η συγκεκριμένη απεικόνιση πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε βιοψίας του προστάτη.

Β) Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στην εφαρμογή της βιοψίας του προστάτη δια του περινέου (διαπερινεϊκή βιοψία), με τεχνολογία Fusion. Με τη μέθοδο αύτη πραγματοποιείται, (κατόπιν σύντηξης των εικόνων της mp-MRI και του διορθικού 
υπερήχου) λήψη των ιστοτεμαχίων του προστάτη με μεγαλύτερη διαγνωστική ακριβεία, αξιοπιστία, μικρότερο ποσοστό λοιμώξεων/σήψης, μικρότερη ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών και προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποιήσης στοχευμένων 
θεραπειών όπου ενδείκνυται.

Γ) Μεγάλη επανάσταση αποτελεί πλέον η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη με ολοένα και περισσότερο ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές όπως η Ρομποτική χειρουργική που επιτρέπει την αντιμετώπιση τόσο του εντοπισμένου όσο 
και του προχωρημένου πια καρκίνου του προστάτη. 

Άλλωστε, η κλινική μας έχει πολυετή εμπειρία καθότι το πρώτο ρομποτικό σύστημα εγκαταστάθηκε στο Ιατρικό Κέντρο στο Μαρούσι πριν 15 χρόνια.
 

Ιατρός

Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών