Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Στρατόπουλος Χαράλαμπος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test