ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Στρατόπουλος Χαράλαμπος
Γενικός Χειρουργός