Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Στρατηγός Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test