Νεφρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταυρινού Ειρήνη
Νεφρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test