Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Τμήματος Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταύρακας Ιωάννης
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test