Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταθοπούλου Πολυξένη
Καρδιολόγος