Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταμπόλα Σωτηρία
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test