Καρδιολόγος-Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Αρρυθμιολογίας & Βηματοδότησης Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταμπόλα Σωτηρία
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος