Νεφρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Νεφρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test