Ρευματολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ρευματολόγος