Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπίρτος Αριστείδης
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test