Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπηλιόπουλος Γεώργιος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test