Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπηλιόπουλος Γεώργιος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test