Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπηλιάδη Χαρίκλεια
Παθολογοανατόμος
Covid-19
Προπληρωμή Test