Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπεντζούρης Νικόλαος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test