Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σουβατζόγλου Εμμανουήλ
Ενδοκρινολόγος