Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σουκάκος Μιχαήλ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test