Καρδιολόγος, Αρρυθμιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σοφιανός Δημήτριος
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος