Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σμυρνής Αναστάσιος
Ορθοπεδικός