Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σκέντος Γεώργιος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test