Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σκαλίμης Αργύριος
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test