Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σκαφτούρου Βασιλική
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test