Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σκαφτούρου Βασιλική
Αναισθησιολόγος