Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΙΝΩΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test