Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σχινάς Γεώργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test