Ρευματολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ρευματολόγος