Χειρουργός Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΕΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test