Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χειρουργός Μαστού